Mempunyai kelayakan tinggi, tetapi permohonan pinjaman ditolak bank komitmen tinggi 

Google